Për zonën e shëndetit 3D Informatica ofron dy zgjidhje të rëndësishme software që kanë të bëjnë me kreditimin e Fushës Shëndetësore dhe menaxhimin e kredive të trajnimit në fushën mjekësore (ECM).

Zhvillimi i të dyja zgjidhjeve solli vëmendje në zhvillimin e një analize më të detajuar të operacionit dhe kjo është bërë në koordinim me ekspertët e distriktit dhe si i tillë është në gjendje të përgjigjet plotësisht në ekzistencën e personelit të fushës shëndetësore të rrethit dhe është pjesë e normave dhe ligjeve më të reja në lidhje me shëndetin.

Zgjidhjet e përshkruara më sipër mund të merren nga FREE REUSE sipas dekretit të ligjit D.L 163.