Për më shumë se 25 vjet, 3D Informatica u ofron kompanive kryesore kombëtare në fushën e botimeve, zgjidhjet e tyre për dokumentet dhe filtrimin e informacionit. The know How në këtë fushë shërben si një pikë referimi për kompanitë që prodhojnë përmbajtje në internet dhe ne shtyp.